Oferta

Pracujemy razem na wasz sukces
Prezentacja naszych usług

Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu architektury krajobrazu, projektowania architektonicznego, urbanistycznego, drogowego, elektroenergetycznego i sanitarnego. Wykonanie kompletnych wielobranżowych projektów o zróżnicowanym programie użytkowym i funkcjona lnym – od etapu koncepcji lub programów funkcjonalno – użytkowych, poprzez projekty budowlane, techniczne i wykonawcze, aż po realizację i nadzory autorskie.

W trakcie procesu projektowego zapewniamy ciągłą koordynację międzybranżową – opieramy się na współpracy z doświadczonymi projektantami branżowymi.

OFERUJEMY OPRACOWANIA W FORMIE:

> Inwentaryzacji
> Analiz i studiów
> Koncepcji
> Projektów budowlanych
> Projektów technicznych
> Projektów wykonawczych
> Wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
> Wniosku zgłoszenia robót budowlanych
> Materiałów przetargowych (przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych)
> Nadzór autorski

Branże

Nasz zespół to przede wszystkim nasze kompetencje wywodzące się z bogatego doświadczenia i wiedzy. Są wśród nas m.in. inżynierowie z takich branż jak: architektura, drogownictwo, ochrona środowiska, czy też architektury krajobrazu.

Projekty Sanitarne
Dowiedz się więcej
Projekty Drogowe
Dowiedz się więcej
Architektura Krajobrazu
Dowiedz się więcej
Architektura i Urbanistyka
Dowiedz się więcej
Projekty Elektroenergetyczne
Dowiedz się więcej
Inżynieria Środowiska
Dowiedz się więcej
Zarządzanie Projektami
Dowiedz się więcej
Poszukujesz doświadczonych inżynierów?