Projekty elektroenergetyczne

Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów infrastrukturalnych i kubaturowych, oferujemy profesjonalne usługi z zakres i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Specjalizujemy się w projektach elektrycznych, energetycznych i elektroenergetycznych. Nasze projekty rozwijamy w oparciu o najnowsze trendy i technologie.

1. Szeroki zakres opracowań obejmuje m.in.:

> Projekty oświetlenia ulicznego
> Projekty oświetlenia parków
> Projekty przebudowy sieci elektroenergetycznych nN-0,4kV i SN-15kV
> Projekty sygnalizacji świetlnej (w części elektrycznej)
> Projekty instalacji elektrycznych w budynkach
> Analiza istniejących linii WN względem projektowanych obiektów

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?