Dane spółki

GREEN CITIES INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.

ADRES
ul. Jaśkowa Dolina 11b/3
80-252 Gdańsk

NIP: 9571135123
REGON: 389444681
KRS Nr 0000910935

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 tys. zł został
opłacony w całości

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?