Inżynieria Środowiska

Naszym nadrzędnym celem jest przeprowadzenie naszych klientów przez procedury formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska, w sposób przystępny, kompetentny i pomyślny. Jako zespół posiadamy doświadczenie zarówno przy skomplikowanych i rozbudowanych inwestycjach, jak i przy mniejszych przedsięwzięciach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, związanym z powstającymi innowacyjnymi projektami, oferujemy kompleksowe usługi branżowe z zakresu ochrony środowiska. Świadczymy je z pełnym przekonaniem, że zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, jest możliwy przy jednoczesnym integralnym zachowaniu równowagi przyrodniczej.

1. W ramach naszych usług z zakresu inżynieri środowiska:

> Przeprowadzenie przez poszczególne etapy postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
> Realizację i działania w związku z koniecznością przeprowadzenia Oceny oddziaływania na środowisko
> Prowadzenie w związku z postępowaniem w sprawie wydania Pozwolenia Wodnoprawnego
> Doradztwo związane z zagadnieniami branżowymi w tematyce ochrony przyrody
> Nadzorowanie kwestii formalno-prawnych takich jak stała kontrola zmieniających się norm i przepisów, związanych z branżą
środowiskową
> Indywidulane podejście do Klienta i Jego zamierzenia inwestycyjnego, a także kreatywne rozwiązywanie potencjalnych problemów w
drodze do uzyskania odpowiednich decyzji

2. Wykonujemy wymagane w procedurach administracyjnych opracowania:

> Karty informacyjne przedsięwzięcia
> Raporty oddziaływania na środowisko
> Analizy akustyczne
> Analizy środowiskowe
> Analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza
> Operaty wodnoprawne

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?