Architektura krajobrazu

Oferujemy usługi z zakresu architektury krajobrazu oraz przetwarzania danych geoprzestrzennych – GIS. Zapewniamy najwyższej jakości rozwiązania w zakresie analizy i planowania, osiągane dzięki innowacyjnemu myśleniu i kreatywnemu wykorzystywaniu technologii. Każdy zlecony projekt rozpatrujemy indywidualnie w zależności od występujących uwarunkowań, lecz niezależnie od okoliczności polega on na opracowaniu inwentaryzacji, analizy cech przyrodniczych, a zakończony strategią i planem realizacji. W opracowaniu analiz przyrodniczych wykorzystujemy geodezyjny sprzęt pomiarowy Topcon Hiper SR GNSS RTK oraz technologię geograficznej informacji przestrzennej – GIS – jest ona wsparciem w tworzeniu inwentaryzacji dendrologicznych. To dzięki temu procesowi identyfikujemy możliwości i ograniczenia, uzyskujemy niezbędne dane i opracowujemy plan, który najbardziej odpowiada potrzebom naszych Klientów.

Naszym priorytetem jest zrównoważone planowanie, projektowanie, zarządzanie i pielęgnacja środowiska naturalnego oraz antropogenicznego. Nasze opracowania opieramy łącząc wiedzę techniczną z wizją artystyczną, tworząc kompleksowe projekty zieleni, które ulepszają funkcjonowanie lokalnych społeczności. Wrażliwość na estetykę i zarządzanie zielenią pozwala nam na tworzenie środowisk, które są zrównoważone i wyjątkowe w odbiorze.

1. Inwentaryzacje dendrologiczne w technologii GIS :

> Kompleksowe opracowania dotyczące inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów w zakresie inwestycji
> Dane terenowe pozyskujemy za pomocą nowoczesnego sprzętu geodezyjnego Topcon HIPER SR RTK z wykorzystaniem danych
geoprzestrzennych w formacie .SHP
> Zestawienia gatunkowe zinwentaryzowanej zieleni
> Analizy stanu zdrowotnego drzew i krzewów
> Mapy z geolokalizacją
> Dokumentacje fotograficzne

2. Gospodarka drzewostanem :

> Opracowujemy analizy i koordynujemy kolizje istniejącej zieleni z projektami branżowymi
> W procesie budowlanym zarządzamy kompleksowo istniejącą zielenią na terenie inwestycyjnym
> Wskazujemy sposoby prowadzenia prac ziemnych w strefach ochrony zieleni, które są najbardziej korzystne dla zapewnienia
właściwej kondycji zdrowotnej
> W naszych opracowaniach znajdują się również wytyczne odnośnie prowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewostanie
przeznaczonym do adaptacji

3. Projekty zieleni :

> Nasze przestrzenne układy zieleni dostosowujemy do warunków środowiska w jakim działamy, analizując aspekty formalnoprawne
oraz mając na uwadze oczekiwania lokalnych społeczności i ich przestrzeni zewnętrznych
> W opracowaniach związanych z inwestycjami liniowymi skupiamy się nad kompensacją przyrodniczą uwzględniającą straty związane
z realizacją przedsięwzięcia
> Nasza oferta projektowa skierowana jest do podmiotów z sektora publicznego i prywatnego
> Realizujemy projekty rewitalizacji terenów zdegradowanych, ruderalnych oraz parkowych założeń zabytkowych.
> Projekty urządzenia zieleni w ramach dużych zadań infrastrukturalnych oraz zagospodarowania terenu przestrzeni deweloperskiej.
> W zależności od rodzaju wykonywanego projektu ważnym aspektem jest dbałość o racjonalne zagospodarowanie zasobami
przyrodniczymi, odtworzenie zdegradowanej zieleni i zrównoważona gospodarka małą retencją.

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?