Projekty Sanitarne

Łączymy wiedzę i umiejętności w zaspokajaniu codziennych potrzeb ludzkich poprzez infrastrukturę wodną, sanitarną, gazową i grzewczą. Realizujemy projekty z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań dbających o otaczającą nas wodę.

W naszych projektach wykazujemy dbałość o otaczające zasoby wodne i stosujemy nowoczesne rozwiązania, które nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze.

1. Szeroki zakres opracowań obejmuje m.in.:

> Operaty wodnoprawne
> Projekty sieci wodociągowych, gazociągów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
> Projekty przyłączy : kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągów, gazu
> Projekty instalacji wewnętrznych: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, gazowej i centralnego ogrzewania
> Projekty małej retencji

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?