Projekty drogowe

Bazując na bogatym doświadczeniu zespołu w realizacji złożonych projektów drogowych, z udziałem wielu branż i uczestniczących podmiotów, oferujemy kompleksowe opracowania spełniające wysokie oczekiwania Inwestorów.

Naszym celem jest projektowanie rozwiązań drogowych przyjaznych dla użytkowników i otoczenia. Projektując bierzemy pod uwagę wymagania w zakresie efektywności, kosztów oraz wpływu na środowisko. Jesteśmy świadomi, że projektowanie rozwiązań drogowych to złożony proces, który niejednokrotnie wymaga współpracy z wieloma branżami i podmiotami.

1. Szeroki zakres opracowań obejmuje m.in.:

> Projekty dróg publicznych, miejskich i zamiejskich
> Projekty skrzyżowań i węzłów
> Projekty tras, węzłów i pętli tramwajowych
> Projekty węzłów integracyjnych
> Projekty placów i skwerów
> Projekty przestrzeni dzielonych i woonerfów
> Projekty chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek parkowych i leśnych
> Projekty dróg wewnętrznych i obsługujących
> Projekty parkingów

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?